Аграрният факултет на Тракийския университет в Стара Загора ще отбележи 70 години от създаването на Зоотехническия факултет и начало на зооинженерното образование в България, съобщиха от учебното заведение.
 
Събитието ще се проведе този четвъртък – 9 ноември в зала 1 на Ректората на Тракийския университет. 
На празника са поканени областният управител на град Стара Загора, кметът и зам.-кметът на общината, представители на министерството на земеделието, храните и горите, директори на научни институти, представители на развъдни и браншови организации и на аграрния бизнес.