През изминалата седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършиха близо 2436 проверки в обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене.
 
От тях 2385 по текущ  официален контрол и 51 по сигнали и жалби на граждани. Издадени са 114 Предписания и са съставени 32 Акта за установяване на административно нарушение, като 1 обект е с временно преустановена дейност.
 
В резултат на проверките са насочени за унищожаване 301,44 кг. храни от животински произход - млечни, месни и птичи продукти, които са били без идентификация, с неясен произход, без етикет или с изтекъл срок на годност. 10 кг. мазнина - без идентификация и неяссен произход, 3,46 кг. замразена риба и 30 кг. брашно, 21 кюфтета и кебапчета които са били с изтекъл срок на годност, 59 безалкохолни напитки без етикет на български език.
 
Спрени от продажба са 50 кг. храни в обект с хранителен взрив, 16 кг. месни заготовки и руска салата, 30 шоколадови десерти, 15 безалкохолни напитки, 3 л. храни от неживотински произход и 50 л. прясно мляко - неотговарящи на изискванията на Наредба 9/2011г. 
 
Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите на Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние на обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност и пропуски в етикетирането. Установени са служители с лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.