Ресурсът по Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители, направление „Свиневъдство” и „Птицевъдството” ще бъде разпределен с цел максималното усвояване на средстват. Одобреният финансов ресурс по схемата е в размер на 3 480 000 лв.

УС на ДФ „Змеделие” взе решение да се подпомагат земеделски производители, осъществяващи дейност в първичното производство на селскостопански продукти в сектор животновъдство, които притежават животни за стоково производство, както следва:

• Свине-майки:
от 50 до 200 броя - 10 875 лв.
от 201 броя нагоре - 29 337 лв.

• Свине-майки от източно балканска порода:
от 20 до 50 броя -  3 675 лв.
от 51 броя нагоре - 7 928 лв.

• Птици кокоши вид:
от 4 000 броя нагоре - 29 337 лв.

• Патици:
от 2 000 броя нагоре - 29 337 лв.

• Гъски:
от 2 000 броя нагоре - 29 337 лв.

• Пуйки:
от 3 000 броя нагоре - 29 337 лв.

                                                                                 

Приемът на документи за помоща стартира на 15 ноември и ще продължидо изчерпване на ресурса, но не по-късно от 26 ноември 2010г. Крайна дата за изплащане на средствата е 17 декември 2010 г.

До 2 ноември 2010 г., когато приключи срока за кандидатстване,  68 земеделски производители са подали заявления за подпомагане. Заявените животни за финансиране са 22 691 броя свине-майки, 510 броя свине-майки от източно балканска порода и 310 400 броя родители кокоши вид.

Промяната цели цялостното усвояване на ресурса по Временната държавна помощ като се подпомогнат птицевъди, отглеждащи птици за стоково производство: кокошки-носачки, патици, гъски и пуйки и свиневъди, отглеждащи свине-майки за стоково производство.

Във връзка с указанията за предоставяне на кредит на птицевъдите за закупуване на фураж и/или фуражни компоненти през 2010 година, бе взето решение да се отпуска кредит за един брой кокошка носачка, в т.ч. подрастваща в размер на 2, 00 лв.