В Канада фермерите намират широко приложение на своите земеделски дронове – ту за събиране на данни, ту за практически задачи и маркетинг. Подробно по темата разказва порталът www.grainews.ca.

Дигитализацията - мега темата на нашето време

Когато дистанционно управляемите авиационни системи или дронове се появиха за първи път на пазара, се смяташе, че тяхното използване в селското стопанство ще се ограничи до основно използване от странични компании, които ще събират данни за полетата и ще ги предоставят на фермерите.

Оказа се обаче, че самите земеделци купуват летящите машини и ги използват без кой знае какъв проблем, казва експертът Маркус Вебер. Той е съставил списък от 75 различни приложения на агродроновете – практики, които е видял или за които е чул от фермери. Ето и 12-те най-популярни сред тях:

1. Картографиране на нивите. Дроновете са полезни за измерване на земеделските площи преди и след полевите работи.

2. Търсене на аномалии сред земеделските култури. С помощта на датчици дроновете измерват различни параметри, на базата на които се съставят карти NDVI, които показват дали има аномалии на полето.

3. Независимо събиране на данни при промени в агропрактиките. Все повече фермери експериментират на нивите си с различни земеделски технологии. Безпилотните устройства позволяват да се получат обективни данни за постиганите резултати.

4. Документация за земеделски застрахователи и разрешаване на спорове. Фермерите могат да използват данните, събрани с помощта на дронове, по няколко начина, когато става дума за проблеми като наводняване и дори решаване на спорове с други фермери.

5. Обемно заснемане. По време на полет дронът създава двуизмерна и дори триизмерна карта на нивите. Ако имате засят ечемик или силозна яма, можете да ги измерите, да документирате обема им и да ги сравнявате с течение на времето.

6. Преброяване на животните. На площадките за хранене на животните все по-често се използват дронове за преброяването им. Тази процедура пести време и труд. Безпилотният апарат прави снимка, а софтуер брои автоматично.

7. Борба с плевелите. Това е най-бързо растящият сегмент през последните години. В ред страни вече се пръскат пестициди с помощта на дронове.

8.    Внасяне на гранулирани торове. Доколкото дроновете са малки и работят на батерии, те не са в състояние да носят сериозни товари. Способни са обаче да транспортират гранулирани торове до определени зони на нивата, например за покривни култури.

9. Права върху земята. В много земеделски райони има конкуренция върху ползването на земята. Замърсяването на почвата с отпадни продукти може да стане причина за съдебни битки. Фермерите вече смело пускат дронове над земите си, за да следят състоянието им.

10. Безопасност във фермите. Някои стопанства се намират далеч от служби като Гражданска защита, пожарната или пък полицията. Безпилотните устройства позволяват бързо да се установят проблеми и да се извика своевременно помощ.

11. Оглеждане на труднодостъпни места във фермата. С помощта на дрон това вече не е такъв проблем.

12. Екскурзии из фермата и маркетинг с дрон. Все повече потребители се интересуват от начина, по който работят земеделските стопанства. С помощта на дрон е лесно да се организира екскурзия из фермата и да се демонстрират добрите агропрактики.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Бъдещето на пашата: Виртуални огради

Амбициозен проект с агроволтаици и годжи бери

Науката ще помага на животновъди и растениевъди да стават интелигентни