„Насекомо. Въвеждане на високо иновативни технологии при хранене на бройлери и кокошки носачки за подобряване на тяхното здраве и качествени показатели на техните продукти“ е наименованието на проекта на Оперативна група в България, която е сред първите десет подписани договори по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020. Това е темата на 185 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

Стартира приемът на проекти по подмярка 16.1 за иновации

Иновациите в българското земеделие изминаха дълъг път през програмния период 2014-2020, докато в първите дни на 2021 г. от Министерството на земеделието, храните и горите се появи новината за одобрени 26 проекта по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ с уточнението, че са сключени 10 договора на стойност над 6,3 млн. лева.

След като от началото на рубриката „Агроиновации“, която стартирахме през 2017 година, досега ви представяхме разнообразни примери на оперативни групи от държавите-членки на ЕС, дойде ред да ви запознаем с дейностите на оперативна група в България, с координатор “Насекомо” АД, която ще изпълнява своя проект по подмярка 16.1 в София, Кърджали и Благоевград, в периода 2020-2023 г. на обща стойност 382 443 евро.

Описанието на контекста на проекта включва изследване на ефектите на продукти от Черната африканска муха - Black soldier fly (BSF) върху здравето и производствените показатели на бройлери и кокошки носачки, както и да установи потенциала на тези продукти за устойчиво производство. Освен като източник на протеини и мазнини, насекомите, както и BSF имат голямо разнообразие от биологично активни компоненти, които при хранене, стимулират имунната система на селскостопанските птици. 

Сред очакваните резултати от изпълнението на проекта са разработване  и установяване  на пазара на специфични продукти от Черната африканска муха за храна на селскостопанските птици, установяване на ефектите на BSF продукти върху здравето на селскостопанските птици, качеството на месо и яйца, производствени и икономически показатели. 

По отношение на информиране на обществеността и обучението, проектът ще има влияние на две нива – социално-икономическо и екологично. 

Те включват увеличаване на пазарното разнообразие и социално-икономическите ползи; повишаване на качеството на месо и яйца; подобряване на здравето на потребителите чрез консумацията на месо и яйца без антибиотици, заменянето на соята с устойчив източник на белтъци като тези от насекоми, ще ограничи негативното влияние от производството и върху околната среда и намаляване на потреблението на антибиотици при отглеждане и производство на птици ще ограничи тяхното разпространение в природата.  

Целите, които си поставя екипът на Оперативната група са да изследва биологичните възможности на ларвите на Черната африканска муха за подобряване на техния биоактивен и хранителен капацитет; да произведе специфични продукти от BSF ларви които ще имат положителен ефект върху здравето и продуктивността на пилета и кокошки; да изследва и анализира ефекта на BSF продукти върху продуктивността и здравето на пилета и кокошки и да идентифицира устойчиви технологии за промишлени условия на отглеждане; да информира обществеността и обучава фермери в национален мащаб за предимствата на новите хранителни продукти от насекоми; да публикува всички резултати в национални/интернационални издания. 

Дейностите по проекта на „Насекомо“ включват управление, отчитане и контрол на проекта за постигане на целите при спазване всички правила на програмата. Научноизследователските дейности по проекта включват изучаване и подобряване на биохимични параметри на  BSF, изследване на ефектите на BSF продукти с цел разработване на иновативни хранителни технологии при птици, тестване и одобряване на определени BSF продукти в индустриални условия.  Производствените дейности по  проекта ще включват производство и доставка на BSF продукти за всички експерименти, а интерактивни, информационни и образователни дейности за целите и ползите ще се извършват през целия период на проекта.    

185 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!