Доходността на растениевъдния сектор зависи пряко от количеството и качеството на реколтата. Всеки регион има своите предимства, но и слабости, които понижават точното планиране на готовата продукция. Ситуацията се влошава допълнително от глобалните климатични промени. Все по-често ставаме свидетели на проливни дъждове, продължителни суши и т.н. Изход от ситуацията има – затова поглеждаме с надежда към агроиновациите, пише AgroXXI.

Агроиновации: Работи се върху онлайн портал за напояване

За да получават фермерите добра реколта и да се радват на балансирано производство през годините, те имат нужда от съвременни технологии и методика на работа. Ето кои са шестте основни направления, в чиято посока може да се върви.

1. Локално прогнозиране на времето
Полетата може да се намират на десетки километри едно от друго, а всяка дейност на свой ред изисква определени климатични условия. Да се използват данните от националните метеорологични служби е съвсем недостатъчно. Поради това находчиви компании, като IBM и The Weather Company, разработват услуги за прогнозиране на рисковете за отглежданите култури.

2. Рекултивация на земя
За да се понижи негативното въздействие на климатичните условия върху реколтата, може да се използват автономни напоителни системи. Системата на израелската компания Galcon позволява на земеделските стопанства да управляват широка мрежа от тръбопроводи и клапани, контролирайки разхода на вода, периодичността на напояване и т.н. Ако тя бъде използвана едновременно с почвени датчици за измерване на влажността и програма за проследяване на съдържанието на вода в почвата, точността на планиране на поливането ще нарасне. Същевременно разходите за вода ще намалеят с десетки проценти.

3. Използване на нови сортове
В световен план всяка година се появяват нови вредители или заболявания. Старите сортове земеделски култури стават неустойчиви на тях и това води до загуба на до 50% от реколтата. Използването на нови сортове е начин за справяне с проблема.

4. Прецизно земеделие
Нивите често са нееднородни като височина, наклон, наситеност на хранителни вещества, наличие на грунтови води и други фактори, които влияят на формирането на реколтата. Използването на спътникови снимки и данни от безпилотни летателни апарати във видимия и инфрачервения спектър дава възможност за създаването на точни карти на границите на земеделските земи, определянето на техния релеф, анализ на развитието на посевите и биомасата, ефективността на използваните продукти за растителна защита, торове и др.

Агроиновации: Как да предсказвате болести по прасетата?

5. Привличане на квалифицирани кадри
Внедряването на технологии за прецизно земеделие спомага за събирането на повече данни за земеделските земи и плодородието на почвите, повишаване на добива и производството на екологично безопасна продукция. Те обаче изискват квалифицирани работници, които разполагат със знания за ресурсо- и енергоспестяващите технологии.

6. Агрозастраховане
Рисковете в земеделския сектор не са малко. В последно време канадската аграрна застрахователна компания Palliser Insurance използва данни от снимки от дронове, за да оценява нивото на щетите по нивите. С тяхна помощ се автоматизира и оптимизира процесът на обработване на заявките за обезщетение.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Оранжерия под земята – мисия възможна

Агроиновации: Цифровизацията се тества в реални млечни ферми

Напояване: Фермерите жадуват за истинско решаване на проблема

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.