Нов опит за източване на европейски субсидии влезе в съда. Неверни данни в общинска служба по земеделие е подал управител на дружество в Благоевградско, съобщиха от Прокуратурата.

Гласувайте: Запасявате ли се с торове навреме?

Всичко започнало през месец май преди три години, когато обвиняемият е регистрирал фирма като земеделски производител в Интегрираната система за администриране и контрол на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Веднага след това подал заявление за подпомагане по 9 схеми и мерки за финансиране от еврофондовете. 

Заявените от него 47 блока на земеделско стопанство били в района на селата Драката, Каменица, Микрево и Палат, община Струмяни, с обща площ 72,09 ха. Сред тях имало пасища, мери и ливади, обработваеми земи и такива със смесено ползване.

Общият размер на субсидията за Кампания 2019, за която обвиняемият е кандидатствал, е 58 579,47 лв.

След административни проверки обаче станало ясно, че за 39 земеделски блока с обща площ от 28,2 ха липсва географско покритие между заявените за подпомагане площи и регистрираното правно основание за ползване. Затова по част от схемите и мерките било изцяло отказано финансиране, а по други – частично.

Предстои делото да продължи в съда, допълват от Прокуратурата.