Чиновници от МОСВ налагат рестрикции, които водят на практика до премахване на интервенцията пасторализъм, пишат 35 животновъди от Пиринския край в открито писмо до министрите на земеделието и на околната среда, както и до председателите на парламентарните комисии по земеделие и по околна среда.

Четете още: Дългогодишни животновъди питат: Защо не получихме обвързана подкрепа?

Според тях Становище № 5-4/4023 по екологичната оценка е в грубо противоречие с плановете за управление в трите национални парка, без да е извършен мониторинг на пасищните площи във връзка с „Пасторализма“.

„Становището цели да увеличи площта за всяко едно животно, което е в нарушение на предишните планове за управление, приети и вписани в ЮНЕСКО”, коментира животновъд пред Агри.БГ. 

Той и колегите му считат, че изготвените от МОСВ планове за паша в националните паркове не отчитат реалните природосъобразни практики, които се постигат само чрез пашуване, и налагат ограничения и забрани, които нито са научно обосновани, нито са аргументирани в контекста на изискванията по чл. 7, ал.3 от Правилника за условията и реда за управление на защитените територии. 

„Ние искаме да се премахнат всички рестриктивни ограничения за животновъдите, осъществяващи традиционни практики за сезонна паша в националните паркове „Пирин“, „Рила“ и „Централен Балкан“, и да се върнат старите правила за „Пасторализма“ от стартирането на мярката”, подчертават подписалите писмото. 

Те канят всички заинтересовани страни на среща на 15 март от 11:00 часа в залата на Общинския съвет в Сандански, да обсъдят всички ключови аспекти на агроекологичната интервенция „Традиционна паша“. 

Поканата е отправена към министрите на МОСВ и МЗХ, директорите на националните паркове, директора на БАБХ и председателите на комисиите по земеделие и по околна среда към Народното събрание. На тази публична дискусия ще вземат участие университетски преподаватели и учени от БАН, Селскостопанска академия, АУ-Пловдив, ТУ-Стара Загора.

Фермерите, пашуващи животните си в трите парка, имат готовност да изпратят мотивиран доклад до ЮНЕСКО, за да бъдат решени „всички затормозяващи пасторализма проблеми от страна на държавата”.

„От ЮНЕСКО трябва да имат яснота относно конкретни действия от страна на служители на МОСВ. Целта им е да ограничат пашата и да ни спрат мярката пасторализъм. Подпомагането да премине в мярка 32, която е от страна на МОСВ”, смятат животновъдите.