Националното браншово сдружение на месо и млекопроизводителите (НБСММ) изпрати писмо до министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков, в което настоява да се разсрочат лихвите и главницата по всички кредити, получени от животновъдите за закупуване на фураж през 2012 г. Както Фермер.БГ съобщи ДФЗ разсрочени лихвите и главницата по кредитите, получени в периода 2008 – 2010 г.

В писмото, подписано от председателя на НБСММ Танчо Колев се посочва, че през 2012 година кредити са получени не само от ферми първа категория. „Тогава за първи път се даде право и на фермите втора и трета категория да кандидатстват за кредит.

Много от тези ферми вложиха получените кредити за модернизиране и преминаването в по – горна категория – съответно втора и първа и към настоящият момент е невъзможно да възстановят лихвите и главницата по кредитите“

Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото от НБСММ до министър Греков:

"Изх.№ 34/09.12.2013г.

 

ДО ПРОФ. Д. С.Н. ДИМИТЪР ГРЕКОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

И ХРАНИТЕ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

Танчо Колев – председател на Националното браншово сдружение на месо и млекопроизводителите

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

От името на всички животновъди в РБългария Ви информирам за създалото се огромно напрежение в сектора, поради допуснат пропуск при вземане на решение от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ на 05.12.2013г. отнасящ се до разсрочване на получените от нас кредити за изхранване на животни.
[news]
На последното проведено заседание на Консултативният съвет по животновъдство бе взето решение за разсрочване на лихвите и главницата по всички кредити, получени от нас животновъдите за закупуване на фураж, необходим за изхранване на животните – млечно направление.

Видно от излязлото решение на УС разсрочени са само лихвите и главницата по кредитите, получени в периода 2008 – 2010 г., а тези от 2012 година не. За нас остава неизяснено защо 2012 година е пропусната?! Моля да имате предвид обстоятелството, че през 2012 година кредити са получени не само от ферми първа категория. Тогава за първи път се даде право и на фермите втора и трета категория да кандидатстват за кредит. Много от тези ферми вложиха получените кредити за модернизиране и преминаването в по – горна категория – съответно втора и първа и към настоящият момент е невъзможно да възстановят лихвите и главницата по кредитите.

Във връзка с гореизложеното всички животновъди в РБългария настояваме за незабавно разсрочване на лихвите и главницата по кредитите, получени за изхранване на животни през 2012 година.
 

С УВАЖЕНИЕ,

ТАНЧО КОЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНО БРАНШОВО

СДРУЖЕНИЕ НА МЕСО И МЛЕКОПРИЗВОДИТЕЛИ"

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!