1053 лв. е средната цена на декар земеделска земя у нас през 2019 г., показват данните на националната статистика.

Добра новина: Чувствително раздвижване на зърнения пазар!

Земята в Добруджа се търгува на двойно по-високи цени. В Добричка област декар чернозем през 2019 г. е струвал 2 041 лв. Не липсват сделки на нива 2 200-2 600 лв./дка.

Продължава тенденцията за ръст в цената на земята, показват цифрите на Териториалното статистическо бюро. За последните 5 години земята в Добруджа е скочила с около 1 000 лв. за декар. 

В съседните области ценовите нива се движат около средните за страната. Във Варненско през 2019 г. сделките с ниви са се осъществявали на 1 152 лв./дка, което е с 13,6% повече в сравнение с 2018 г. Само за сравнение – преди 5 години декарът край морето е струвал средно по 744 лв. 

Област Варна е на трето място в страната по цена на сделки с ниви през 2019 година. Преди нея са областите Добрич - с 2 041 лв., и Силистра - с 1 400 лв./дка.

Във Варненско най-търсени са нивите в общините Вълчи дол - 1 602 лв./дка, Суворово - 1 222 лв./дка, и Ветрино - 1 133 лв./дка. Най-ниска е цената на сделки с ниви в общините Бяла и Дългопол, съответно 567 лв. и 652 лв./дка.

В Шуменска област през 2019 г. средната цена на земята бележи спад и е със 109 лв. по-ниска в сравнение със средната за страната. Сделките с ниви достигат средно по 944 лв./дка. за един декар, което е с 14,3% по-малко в сравнение с 2018 година. През 2014 г. декарът е струвал средно по 664 лв./дка. Само в община Никола Козлево се отчита най-висока цена от 1427 лв./дка, което надвишава средното равнище за страната. 

В Северозападните райони сделките с ниви се осъществяват на по-високи нива. През 2019 г. средната цена в област Враца достига 1 029 лв./дка, което е със 5,2% повече в сравнение с 2018 г.

В седем от общините във Врачанско е отбелязано повишение на цените на нивите през 2019 г. Първенство държи община Оряхово, в която достига до 1 243 лв./дка. Най-ниски са били нивата на търговия в община Мездра – 719 лв./дка.   

В Тракийската низина също отбелязват повишение на цените на земеделската земя. През 2019 г. сделките с ниви в област Стара Загора достигат 874 лв./дка, което е с 9,9% повече в сравнение с 2018 г. В същото време спрямо средната стойност за страната от 1 053 лв./дка, средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 16,9%. През 2019 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Опан – 1 157 лв./дка, а най-ниска в община Павел баня - 209 лв./дка. 

Същевременно в съседната област Сливен цената на земята пада с 2,5 % през 2019 г. Сделки са се сключвали на 955 лв./дка. В община Нова Загора отчитат понижение с 3,3 %. Цената на декар спада до 947 лв./дка.  

Въпреки че край морето в Бургаска област земята е с близо 25 % по-евтина в сравнение със средната за страната, там също отчитат повишение на цената на нивите. През 2019 г. средната цена на сделките с ниви достига 797 лв./дка. Тези стойности са с близо 10 % повече в сравнение с 2018 г. Най-скъпа става земята в община Бургас, в която скокът е с 20 %. Повишение в цената на сделките с ниви е отбелязано и в общините Айтос, Карнобат, Руен, Созопол, Средец и Сунгурларе.