През следващите дни, предимно в Западна България и на места в централните райони от страната, се прогнозират интензивни валежи и временно подобрение на почвеното овлажнение и на условията за развитието на пролетните култури, прогнозира агрометеорологът Драгомир Атанасов.

Какво е било времето преди 30 години, какво е сега

През изтеклия период валежи със стопанско значение не бяха регистрирани. Почвените влагозапаси в коренообитаемия слой при пролетните култури вследствие на високото им водопотребление се понижиха, припомнят от НИМХ.

В предстоящия седемдневен период вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат с умерени темпове при температури около нормата.  

Времето ще е подходящо за приключване на жътватва, пръскания и почвообработки, с изключение на Западна България, където през първите дни се очакват валежи.

При ранните хибриди царевица, засети в агротехнически срок, ще се наблюдава фаза млечна зрялост, а по-късните хибриди ще са в различни фази – листообразуване, изметляване, изсвиляване и цъфтеж.

При посевите от слънчоглед ще се осъществява цъфтеж, формиране и наливане на семената. 

В овощната градина ще протича наедряване и узряване на плодовете, а при някои от ранозрелите сортове лоза - прошарване на зърната.

При овощните култури третиранията ще са насочени срещу второто поколение на плодовите червеи, струпясването и късното кафяво гниене, а при лозата – срещу оидиум. Растителнозащитните пръскания да се извършват в по-хладните часове от деня, съветват експертите.
 

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.