Докато зърнопроизводителите в много райони от страната са притеснени за тазгодишната зърнена реколта, анализаторите от Министерството на земеделието публикува статистика за добиви от полски култури за миналата година.

Рекорди: До 960 кг/дка от българска пшеница в Азия

Данните за 2019 г. сочат, че са реколтирани 99,7% от засетите площи със зърнени и 99,7% от площите с маслодайни култури. 

Относителният дял на реколтираните площи с пшеница е 62% от общо реколтираните площи със зърнени култури, а на слънчоглед – 84% от площите с маслодайни култури. 

Относителният дял на площите с царевица се е увеличил за поредна година и е надминал 29% от площите със зърнено-житни култури.

В Североизточния район са съсредоточени над 23% от реколтираните площи с пшеница, 19% от рапицата и 22% от площите със слънчоглед. 

В другия край на страната, в Северозападния район, се реколтират най-много площи с царевица – 37% и слънчоглед – 26%. 

Средните добиви през 2019 г. при пшеницата, ечемика и рапицата се увеличават, докато за царевицата и слънчогледа намаляват в сравнение с 2018 г. 

Производството на зърнено-житни култури се увеличава с 10% през 2019 г., а на маслодайни намалява с 2% спрямо 2018 г.

Запазва се тенденцията най-много площи да са наторени с азотни торове. Ограничено е използването на фосфорни и калиеви торове, като се повишава използването на комбинирани минерални торове. 

При третиранията с пестициди най-често се прилагат хербициди. 

Относителният дял на площите с полски култури, засети с окачествени семена – реколта 2019, е 45% при обикновената пшеница, 12% при твърдата пшеница, 44% при ечемика и 25% при площите с тритикале, изчисляват анализаторите.