Село в община Криводол вече години наред се бори с наводнения, които причиняват сериозни щети, както на местните жители, така и на земеделските стопани.

Субсидии за пропаднали площи - вижте засегнатите области и култури

„Вече 6 години водим неравна битка, защото при всеки по-обилен дъжд и снеготопене се наводняват и земеделските площи, и жилищата на хората. Последният обилен валеж беше съчетан с високи температури, които бързо стопиха снега по високото и водата буквално ни окупира от всички посоки”, разказа кметът на село Ботуня Ивайло Диманов.

Така, освен че улиците се превърнали в реки, пострадали и всички земеделски площи в землището. Водата заляла и овощни градини, и оранжерии, и площи, засадени с ягоди. Ако по улиците обаче водата се оттекла, а тази от приземните етажи успели да изпомпват, другата, която напила в земеделските площи остава опасна за растенията, защото дни след пороя изглежда като блато.

Причината за непрекъснатите наводнения са непочистени дерета в околностите на селото и лошо състояние на отводнителните канали вътре в населеното място.

„Те са правени преди много години. Амортизирани са и няма дори как да се поддържат. Освен това няма нито пари, нито работна ръка”, обяснява Ивайло Диманов.

Хората сами се опитват да поддържат поне това, което е останало от отводнителните съоръжения.

И при последните дни с обилни валежи, съчетани с интензивно снеготопене ги продълбочавали сами на ръка, както правят при всяко прииждане на водата.

Хората от селото са написали писмо с настойчиво искане за помощ от Комисията по бедствия и аварии към Министерски съвет и с нетърпение очакват отговора на властите.