Земеделски стопанин от град Средец е с наказание „лишаване от свобода“ за една година от Бургаския апелативен съд, защото е предоставил неверни сведения за обработка и поддръжка на земеделски площи с цел усвояване на евросубсидии.

Нови законодателни промени в подпомагането на земеделските производители

Съдът отмени оправдателната присъда и призна управителя на „Странджа Агро“ ЕООД за виновен. На 14 май 2016 г., пред Общинска служба „Земеделие“, в качеството си на търговец, управляващ и представляващ дружеството той е подал неверни данни в Заявлението си за подпомагане с цел да източи субсидии.

В документацията той е посочил, че използва, обработва и поддържа в добро земеделско и екологично състояние общо 10 ха в землището на село Сливово, община Средец, като площи годни за паша или косене. 

Проверката на място за допустими площи за подпомагане обаче установила, че 9 от всички заявени парцели са изцяло недопустими.

Апелативните съдии наложиха на измамника наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и глоба от 2000 лв. в полза на държавата, като отложи изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от три години.

Присъдата подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок.