Европа е вторият по големина пазар на комбинирани фуражи в света, като общият обем на производството през 2016 г е 249.4 млн. тона, докато в Азиатско-Тихоокеанския регион е 367.6 млн. тона, показват данни от глобално изследване на Alletch.
 
 
В същото време проучване на Rabobank отбелязва, че през 2017 г. е започнала стагнация на този пазар в Европа. Страните от ЕС-28 са произвели 153.4 млн. тона комбинирани храни за селскостопански животни, а останалите 96 млн. тона са от държави извън Съюза. В това число са Русия с 29 млн. тона и Турция с 19 млн. тона, съобщи world-grain.com.
 
В стойностно изражение пазарите на комбинирани фуражи в Русия и Турция взети заедно са по-големи от тези в двете най-големи страни-производителки в ЕС – Франция и Германия.
 
Като сигнал за стагнация в производството на комбинирани фуражи в Съюза Rabobank оценява факта, че през последните 10 години продукцията се е увеличила с едва 4%. В същото време глобалният пазар на тези храни практически се е удвоил.
 
Най-големият пазар на комбинирани фуражи в Европа е за птицевъдството, като на него се пада една трета от общия обем. През 2016 г. в ЕС са произведени 53.6 млн. тона храни за птици, като е отчетен спад от 0.2% спрямо 2015 г. През периода 2007-2015 г. продукцията в сектора се е повишавала средно с 1.4% годишно. По същото време производството на птиче месо се е увеличавало средно с 3.3%годишно до 11 млн. тона през 2016 г.
 
 
Основните производители на храни за птицевъдството в ЕС са Полша, Франция, Великобритания, Германия и Италия, като на тях се падат общо 63% от отчетено в Съюза количество в тази стокова група.
 
На комбинираните фуражи за свиневъдството се пада вторият по големина дял от европейския пазар в сектора. Исторически погледнато, той е бил най-големият, но през 2010 г. е бил изпреварен от производството на фуражи за птици. Храните за свиневъдството с произход ЕС през 2016 г. са 49.4 млн. тона или с 1.6% по-малко, отколкото през 2015 г. – въпреки повишението на цените на свинското месо и оптимизма на пазара.
 
Най-големите европейски производители на храни за свиневъдството са Испания с 9.9 млн. тона, Германия с 9.6 млн. тона, Нидерландия с 5.3 млн. тона и Франция с 5 млн. тона годишно.
 
Производството на фуражи за едър рогат добитък заема третия по размер пазарен дял в сектора. На него се падат 27% от общия обем комбинирани храни за животновъдството в ЕС. През 2016 г. са произведени 41.4 млн. тона – с 1.5% по-малко в сравнение с 2015 г. Основните европейски производители на такива храни са Испания – 7.4 млн. тона, Германия – 6.5 млн. тона, Франция – 5.4 млн. тона, и Великобритания – 5.2 млн. тона. По-голямата част от продукцията е предназначена на млечното говедовъдство.
 
 
ЕС е и вторият по големина потребител на комбинирани фуражи в света след Китай, като значително изпреварва САЩ и Бразилия. На зърнените култури се падат 70% от обема на суровините, използвани в сектора, а на маслодайните – около 25%. На Съюза се падат 18% или около 166 млн. тона от световното потребление на фуражно зърно.
 
Соевото брашно представлява 58% от всички маслодайни продукти, използвани в ЕС. Производителите на соя в Съюза удвоиха продукцията си през последните четири години, като достигнаха общо 2.4 млн. тона годишно, но това количество удовлетворява едва 5% от потребностите.
 
През стопанската 2016/2017 г. ЕС внесе 21 млн. тона соево брашно, като 60% от тях са от Аржентина, 33% - от Бразилия, 5% - от Парагвай, а останалата част – от САЩ, Индия и Китай. ЕС внася и преработва близо 13.5 млн. тона соя годишно. Около половината от това количество пристига от Бразилия, а 30% - от САЩ.
 
След като производството на рапица в ЕС намаля, вносът се увеличи с 20%, като надхвърли 4 млн. тона през стопанската 2016/2017 г. Потреблението на рапично зърно се понижава в полза на рапичното брашно. Неговата консумация в Съюза достигна 13 млн. тона годишно.
 
 
Европейската фуражна промишленост внася също така по 2.5 млн. тона годишно палмово масло от Малайзия, близо 500 хил. тона рибено, ленено и памучно брашно, и 3.5 млн. тона сухи зърна, остатък от дестилацията в етаноловата промишленост.
През последната година импортът на белтъчни смеси в ЕС се увеличи с 1.8 млн. тона до 2.2 млн. тона.