Последните прогнози на Световния съвет по зърно, че за първи път от години потреблението на зърно ще надвиши производството през тази реколтна година, предизвикаха краткосрочното поскъпване на международните пазари.
 
 
През изминалата седмица цените на почти всички основни зърнени контракти по световните борсови пазари отидоха отново леко надолу, отбеляза Софийската стокова борса в редовния си обзор.
 
В Чикаго пшеницата се поевтиня с 3.00 долара до 215.00 долара/тон. Във Франция промяната е с 1.00 евро до 168.00 евро/тон. В Украйна се наблюдава спад с 1.00 долар до 209.00 долара/тон, а в Русия няма промяна – котировките остават на 216.00 долара/тон. 
 
При царевицата тенденцията в цените е същата. За седмицата цените в Чикаго отбелязаха спад с 2.00 долара до 195.00 долара/тон. В Украйна намалението е с 1 долар до 205.00 долара/тон, а във Франция - с 2 евро, до 165.00 евро/тон. 
 
 
Рапицата в Европейския съюз (Еuronext) поевтиня с 9.00 евро до 334.00 евро/тон. Ечемикът в Русия и Украйна е единственото изключение от този списък. Неговата цена се повиши в Русия с 1 евро до 176.00 евро/тон, а в Украйна – с 2 долара до 212.00 долара/тон.
 
В кръг "Зърно" на „Софийска стокова борса“ АД цените на контрактите не отбелязват особени промени, сделки имаше при три от контрактите. 
 
Хлебната пшеница се предлагаше на 283.00 лв./тон, търсенето е от 275.00 до 283.00 лв./тон, на която цена се сключваха и сделките. 
 
Фуражната пшеница се котираше от 261.00 до 271.00 лв./тон. На цена от 271.00 лв./тон се изкупиха над хиляда и седемстотин тона. Фуражен ечемик се предлага на 252.00 лв./тон, като при него търсенето е на 242-252 лв./тон, а сделките съответно са на 252.00 лв./тон. Всички цени са без ДДС.