През последната седмица на месец март пазара на зърно в страната остана спокоен, като се наблюдаваше спад в количествата за експорт спрямо предходните периоди. Това стана ясно от анализа на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 

Чака се ръст на добивите на зърно в Европа

 

В ценовите равнища при всички култури не настъпиха съществени промени в достигнатите нива през месеца.

 

Пшеница

През изминалата седмица хлебната пшеница запази средната си цена от 299 лв.тон. 

 

За сравнение, средната цена за месец март 2016 г. е била 274 лв./тон. Средната цена на фуражната пшеница запази нивото си и остана на цена от 280 лв./тон. Цената на хлебната и фуражна пшеница доставена на пристанище бе съответно 322 лв./тон и 312 лв./тон, сочат данни на„Агропортал“.

 

Цената на френската пшеница ФОБ Руан следва тренда си на снижение, като в началото на седмицата бе 163 евро/тон, достигайки 158 евро/тон към края на месец март.

 

Средната цена за периода е била 161 евро/тон. Цената на украинската пшеница с 11.5% и 12.5 % протеини, към края на миналия месецбе съответно 183 долара/тон (185 долара/тон-24.03) и 185 долара/тон (187 долара/тон- 24.03).

 

Фуражната пшеница с произход Украйна се търгуваше на ниво от 177-176 долара/тон. Руската пшеница с 12,5% започна седмицата с ниво от 190 долара/тон, като към 31 март 2017 г.бе 188 долара/тон.

 

Ечемик

Средната цена на фуражния ечемик остана на ниво от 269 лв./тон.

 

 

Средната цена за месец март 2016 г. е била 267 лв./тон. Цената на фуражния ечемик доставен на пристанище бе на ниво от 290 лв./тон.

 

Цената на фуражния ечемик ФОБ Руан за периода, бе в диапазон 134-137 евро/тон. ФОБ цената на украинския фуражен ечемик остана на ниво от 171 долара/тон.

 

Царевица

През изминалата седмица, средната изкупна цена на царевицата остана на ниво от 303 лв. тон.

 

 

Средната цена за месец март 2016 г. е била 260 лв/тон. Цената на доставка пристанище бе 310 лв./тон. Френската царевица ФОБ Бордо остана в диапазон 165-166 евро/тон. Украинската царевица, се търгуваше 171-172 долара/тон.