Близо 90 млн. евро ще са загубите, които България ще понесе по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2007-2013. Това посочи зам.министър Васил Грудев пред агенция Фокус и допълни, че причината е незадоволителната работа на Държавен Фонд Земеделие до момента.

 

Настоящите усилия на Министерството на земеделието и храните са насочени към скоростно одобрение на новата Програма за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2020, за да може в началото на 2015 г. да има готовност за отваряне на инвестиционните мерки в нея.

 

"Ние не можем да си позволим да оставим бизнеса с още една нулева година - такава, каквато на практика те посрещнаха през 2014 година. Разбира се, неразривно с подготовката на новата програма, ние не трябва да забравяме и приключването на старата Програма за развитие на селските райони, по която за огромно наше съжаление, към края на тази година ние няма как да избегнем сериозна загуба на средства. Това ще е неусвояване и неизпълнение на бюджета предвиден за настоящата година", обясни Васил Грудев.

 

Той каза още, че приоритетните сектори за новия екип на Министерството на земеделието и храните ще бъдат животновъдството, растениевъдството, овощарството и биологично земеделие. По думите му в деня след обнародването на актуализацията на бюджета, министерството ще има готовност да започне изплащане на субсидии на животновъдите.