Започнаха проверки на естествените находища на мурсалски чай, съобщиха от РИОСВ-Смолян. Целта е да се установи спазва ли се забраната за събиране на лековитото растение дори за лични нужди.
 
На 01 юли 2016 г. експерти от РИОСВ – Смолян извършиха проверка в района „Мурсалица“, село Мугла, община Смолян. Проверката не установи нарушения на забраната. Подобни проверки ще бъдат извършени и в други райони с естествено разпространение на вида до приключване на  цъфтежа.
 
Нарушителите на забраната ще бъдат санкционирани с глоба от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.