Груповият ловът на диви свине ще започне тази година още през лятото, а не от 1 октомври, като мярка срещу влизането и разпространението на опасното заболяване африканска чума по свинете (АЧС) у нас.
 
 
За целта парламентът гласува на първо четене промяна в Закона за лова и опазването на дивеча. Досега отстрелът на диви свине беше разрешен в периода от 1 октомври до втората неделя на януари.
  
Както Фермер.БГ писа, проектът е внесен от девет депутати от „Обединени патриоти“, като предвижда групов лов на диви прасета и извън посочения в закона срок, включително в ден сряда, като изключението ще бъде в сила 31 декември 2018 г. При групов лов всяка сряда, събота, неделя и официалните празници до края на 2018 г. ще се осигурят 54 допълнителни ловни дни до края на годината.
 
„При 2557 ловни дружинки в България това са приблизително 138 078 ловни излета, като при минимален отстрел на едно животно ще се достигне до желаното редуциране на популацията със 111 367 броя диви свине по възможно най-бързия начин предвид непосредствената заплаха от проникване на заболяването на територията на страната“, смятат вносителите.
 
В своите мотиви те подчертаха, че опасната инфекция се разпространява от дивите свине и вече е регистрирана в Грузия, Армения, Азербайджан, Русия, Украйна, Беларус, Молдова и в страните от ЕС - Литва, Латвия, Естония, Полша, Чехия, Унгария и Румъния.
 
 
„Като най-рискови за проникване на заболяването у нас се очертават пограничните територии с Румъния, в която през последните две седмици има обявени десетки нови огнища“, отбелязват депутатите.
 
Техни данни сочат, че изходните равнища на популацията от дива свиня у нас са твърде високи - средно над 1.0-1.1 животни на 1 кв. км площ. „При поява на огнище на АЧС при диви свине с такава плътност инфекцията ще стани епизоотична“, изтъкват народните представители.
 
Те са на мнение, че с промяната на закона ще се позволи намаляване на плътността на популацията на дива свиня до приемливи нива от 0.3-0,5 единици на кв. км площ. Подобни мерки са предприети, например, в Германия, където няма установен случай на болестта. 
 
Проектът предвижда ловните дружинки да бъдат длъжни да вземат проби от отстреляните животни, които ще бъдат проверявани за вируса на заболяването. Експерти от БАБХ ще обучат по двама души от всяка ловна дружинка за правилното вземане на пробите за анализ.
 
Според вносителите, заплахата, която АЧС представлява за свиневъдния сектор в България, се измерва с преки и косвени загуби, които в национален мащаб биха достигнали приблизително 500 млн. лева.