Върви пререгистрацията на земеделските производители, информират областните дирекции  “Земеделие”. Това се прави всяка година, за да се актуализират данните на всеки производител - колко декари ще обработва, какви култури ще отглежда и др. Крайният срок е до 25 март. Неподновилите регистрацията си фермери не могат да кандидатстват за евросубсидии и национални доплащания.

 

Снежната покривка е добра за посевите и бъдещата реколта. Ще бъде намалена от студовете мишата популация. Сега е времето да се оре, който не го е направил навреме. Може и да се подхранват есенните посеви, но ако имаш торове. Късното изплащане на средствата за единица площ не позволи производителите са си купят торове по старите цени, а след дни те вероятно ще дойдат с по-скъпа стойност, коментират търговците.

 

От администрацията твърдят, че производителите, чиито документи са редовни, вече получиха парите си още през декември, а онези, в които проверяващите са открили грешки, дублирани площи или с вписани неверни данни, останаха и чакат втори транш, след поправка на документите си. Очакванията на фермерите са да бъде изпълнено обещанието средствата за национални доплащания да бъдат предвидени в бюджета за 2009 год.

 

Основните искания на земеделските производители, които протестираха през почти цялата 2008 год., са за повече държавна субсидия и превръщане на земеделския отрасъл в конкурентен на европейския. На част от исканията си тружениците от полето очакват решение през настоящата година.