Изкупната кампания на тютюна официално приключи, но тютюнопроизводителите организираха подписка с искане да бъде отнет лиценза на някои от фирмите-изкупвачи, защото смятат, че те са некоректни към тях. Георги Ралчев, държавен експерт в Дирекция „Държавни помощи и регулация“ в МЗХ заяви в интервю за БНР, че държавата в лицето на Министерството на земеделието не може да се явява независим орган за разрешаване на частни спорове.

 

„Тези случаи на неизкупуване на суровина са отделни на територията на страната и не касаят цялата кампания, която вече е приключила. Въпреки това всеки един случай се разглежда в министерството и се отнасяме изключително сериозно към тях. Записаните инструменти в Закона за тютюна не ни дават тези правомощия, които би трябвало да имаме, за немеса по отношение на разрешаване на подобни казуси.

 

Именно затова готвените промени в закона целят именно това – държавата да може да се намесва до определена степен при възникване на подобни казуси са предстоящите изкупни кампании“, заяви Ралчев. По думите му единствената възможност за решаване на спора между тютюнопроизводителите и фирмите-изкупвачи в момента е Експертен съвет, който разглежда възникнали казуси и е компетентен при издаване и отнемане на разрешения за промишлена преработка на тютюн на територията на страната.

 

Георги Ралчев обясни и в какво ще се състоят готвените законодателни промени: „Предвиждаме да върнем т.нар държавни експерти, които от страна на държавата да дават независима оценка при изкупуване на тютюн на територията на страната и качеството на суровината. Всички спорове, които не могат да се уредят на договорен принцип между производител и изкупвач ще се уреждат с независима оценка от държавен експерт.

 

Ще въведем и два регистъра – на производителите и на изкупвачите, които ще позволят на практика контролът и наблюдението от страна на държавата да е по-точен и реакцията на държавата да е по-адекватна в случаи на допуснати нарушения“, обясни Ралчев. Законодателните промени се очаква да са готови за следващата изкупна кампания на тютюна.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!