Приетите промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ бр. 42 от 22 май 2018 г., очевидно пораждат негодувание сред земеделците.
 
 
Остро реагираха на ситуацията от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Тази реакция обаче според членовете на Пловдивския съюз на зърнопроизводителите не е „адекватна“, заради което те искат оставката на Костадин Костадинов като председател на Управителния съвет. 
 
„Опитваме се да се преборим с една законова неуредица по най-бързия начин. Искането за оставка е на втори план, тъй като искаме да се реши този проблем. А иначе оставката я искаме, заради това, че настояваме да се реагира по-адекватно на проблеми, които възникват и които касаят всички наши членове. Трябва да става по-ясно, когато има такива проблеми и да може да се информира членската маса какви са негативите и последиците от подобни изменения, които се налагат. Искаме националната асоциация, като една много добра структура да има имидж и тя да си тежи на мястото“, каза за Фермер.БГ председателят на Пловдивския съюз на зърнопроизводителите Людмил Работов. 
 
По думите му последиците от приетия закон ще бъдат фатални както за кампанията, която предстои по отношение на споразуменията и поземлените отношения, така и като цяло за следващата кампания. 
 
„Уведомили сме регионалните организации за нашето искане за организиране на Общо събрание. Все още не е ясно кога ще се състои то. Ние държим да има такова събрание, на което да се реши какъв ще бъде най-удачният начин за решаване на възникналия проблем – дали с оставка или по друг начин“, каза Работов и добави:   
 
„Има индикации за подкрепа, но на този етап основната цел е да решим по най-бързия начин този проблем, който в момента ни касае, защото закона е по-важен и по-приоритетен“, каза Работов.
Общото събрание може да се състои, ако 7 от общо 20-те членуващи организации в асоциацията подкрепят искането за свикване на събранието, то ще се състои. 
 
 
Проблемът, който тревожи зърнопроизводителите е, че с приетите промени в закона се създава „обективната невъзможност, предвид спецификата на поземлената обстановка в страната, да бъде изпълнено изискването на Параграф 10 за потвърждаване на договорите за наем над една година“, пише в декларация на НАЗ по повод закона. 
 
По повод исканата му оставка председателят на УС на НАЗ Костадин Костадинов каза: 
ЗСПЗЗ се гледа от месец септември 2017 г. като текстовете бяха сменени сигурно осем пъти. Всички наши членове ги получиха на пощите си. Ние имахме реакции за този закон. Някои от нашите колеги си помислиха, че ние станахме законодателен орган и решаваме какви закони и какво да пишем. Знаете, че има Народно събрание и комисия по земеделие и нашите становища са записани. Това, че някои неща в последния момент се извъртяха, говоря от депутатите, защото последното заседание на Народното събрание беше насрочено в сряда, когато се прие този закон, като след ден или два имаше ново заседание, за да се отстранят техническите грешки“. 
 
Снимка:grain.bg
 
Костадинов, който беше избран за председател на 23 февруари, добави, че не е получавал декларации от други организации, членуващи в НАЗ.  
 
„Нямаме нещо, което сме поискали и да не е свършено, в рамките на нормалните граници. Имаме вътрешен управителен съвет, на който те поискаха да разгледаме това тяхно предложение. Аз нямам нищо против“, добави той.