Сеитбата на повечето пролетни култури се движи с по-бавни темпове спрямо миналата година, показва седмичният Оперативен анализ за основни земеделски култури, публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Засетите площи с пролетен ечемик, маслодаен слънчоглед, овес, фуражен грах, градински грах и картофи са с между 74.5% и 97.5% под нивата отпреди една година. Най-голямото изоставане – с 97.5%, е при слънчогледа. Засетите до 22 март тази година площи са едва 3 660 декара при 148 743 по същото време на миналата година.
 
При лещата изоставането е по-умерено – с 32.7%. От друга страна, площите с царевица нарастват над два пъти на годишна база.
Изоставането при пролетниците се обяснява с неблагоприятното време – силно динамично, с резки промени  в температурите и силни валежи от сняг и дъжд през последния месец.
 
 
Оптимистично е състоянието на есенниците, като за пшеницата и ечемика до момента в МЗХГ няма данни за пропаднали площи. 
Нивите за реколтиране с пшеница са се увеличили през този сезон спрямо предишния с 2,7% до 11 238 613 декара, а при маслодайната рапица ръстът е с 3,4% до 1 818 323 декара.
 
При рапицата от 1 821 515 декара засети площи има пропаднали 3 192 декара или около 0.2%. От всички наблюдавани есенни култури, към момента само при ечемика се отчита 12,6% намаление спрямо сезон`2017, отбелязват експертите, като уточняват, че информацията е по оперативни данни към 22 март тази година.
 
 
Започна провеждането на мероприятия при трайните насаждения – торене, резитба, пръскане, допълват от министерството.
 
През последната седмица през Пристанище Варна не са преминавали товари с пшеница, ечемик и рапица. Общо за периода от началото на пазарната 2017/18 година до сега износът на пшеница през порта намалява с 2.6% на годишна база до 1.5 млн. тона, а този на рапица – с 38.3%, до 133.6 хил. тона. Същевременно експортираното количество ечемик надхвърля над 5 пъти миналогодишното. 
 
По данни на „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, от началото на пазарната година до момента оттам са изнесени 19.7 хил. тона пшеница - с близо 24% по-малко спрямо същия период на миналия сезон, а износ на ечемик и рапица все още не е регистриран.
 
 
Въпреки липсата на износ през последната седмица, общо експортираните количества царевица и слънчоглед през Пристанище Варна от началото на септември 2017 г. до 25 март 2018 г. бележат значителен ръст на годишна база - съответно със 72.9% и над два пъти.  До този момент не е регистриран износ на царевица и слънчоглед – реколта`2017 от пристанището в Бургас.
 
През последните няколко години Пристанище Варна формира около 50% от общия експорт на пшеница и царевица и около 30% от този на ечемик, слънчоглед и рапица.  От началото на настоящата 2017/18 пазарна година до 25 март 2018 г. не е реализиран внос на зърнени и маслодайни култури през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.
 
По данни на МЗХГ, към 21 март тази година средните изкупни цени на пшеницата - хлебна и фуражна, ечемика, царевицата и слънчогледа се задържат на нивата от предходната седмица. Изкупуване на рапица не е отчетено.