Анализ на състоянието на семейните земеделски стопанства представи доц. Стела Димкова, главен експерт в КТ „Подкрепа“, на организиран от синдиката форум с акцент върху проблемите на малките аграрни стопанства и пътищата за тяхното решаване, предаде Фермер.БГ. Анализът показва сериозно намаление на броя на земеделските стопанства – с 25% - в изминалия програмен период, а спрямо 2003 г. намалението е с около 40%.

 

Доц. Димкова припомни, че според Регламент 1242 на ЕС земеделските стопанства са разпределени в класове според стандартните производствени обеми (СПО). „Най-дребните стопанства (клас 1) в тази класификация имат СПО под 2 000 евро. 69% от общо 371 000 земеделски стопанства (по данни на НСИ) са именно клас 1, тоест със СПО под 2 000 евро. Близо 30% от стопанствата са между клас 2 и клас 7, тоест имат СПО между 2 000 и 100 000 евро и едва 1% са стопанствата със СПО над 100 000 евро.

 

По юридически статус 98% от всички земеделски стопанства в България на физически лица“, обобщава картината на агросектора доц. Димкова. В анализа си тя посочи, че 92% от всички малки стопанства у нас са семейни. Смесен тип на производство имат 40.7% от малките стопанства, специализираните за производство на животинска продукция са 32.7%, в сектор Растениевъдство – 26.6%, а 54% от пчелните семейства в България се отглеждат в малки стопанства.

 

Според доц. Димкова новите правила на ОСП 2014-2020 г. са в ущърб именно на малките семейни стопанства. „В разписаните от МЗХ параметри за „малко стопанство“ се посочва използвана площ до 10 ха, а икономическият размер визира СПО от 2 000 до 7 999 евро. Това означава, че на практика отпадат всички малки стопанства със СПО под 2 000 евро, които са 255 000 на брой“, обяснява доц. Димкова.

 

По думите й основните проблеми на малките стопанства са в няколко основни направления – пазарна ориентация, инвестиции и достъп до външно финансиране, липса на сдружаване, законодателни и административни пречки, свързани с наемането на земя, късите вериги на доставки, преработката на място във фермата. Сред проблемите, визирани в анализа, се посочват още бързият темп на уедряване на земеделските стопанства у нас без Закон за комасацията, трайното намаляване както на броя на малките стопанства, така и на броя на заетите в аграрния сектор като цяло.

 

Не на последно място е поставено затрудненото опазване на произведената продукция, особено в малките стопанства. КТ „Подкрепа“ предлага конкретни решения на проблемите на малките земеделски стопанства. „Първо трябва да има ясно дефиниране на понятието „малко стопанство“, както и да бъдат определени точни насоки и модели за развитие и устойчивост на тези стопанства. Необходима е навременна законова рамка, подпомагаща развитието на семейните стопанства, както и инструментариум за стимулиране на заетостта в аграрния сектор“, обобщава доц. Димкова.

 

Тя допълни, че е необходимо осъзнаване на ролата и ефектите от сдружаването, както и от привличането на чуждестранни инвестиции в аграрния сектор. Доц. Димкова е категорична, че е необходимо въвеждане на нови технологии и иновации, които обаче да са приложими именно за малките земеделски стопанства. „КТ „Подкрепа“ предупреждава, че с влизането в сила на новите правила на ОСП, заетостта в агросектора ще намалява, затова се нуждаем от национална политика за устойчиви малки семейни стопанства.

 

Тази политика трябва да има за приоритет стабилизирането на пчеларството, овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството. Трябва да има механизми за строг контрол и защита на традиционните български храни, растения и животни, които са основно съхранени в малките земеделски стопанства“, заяви още доц. Стела Димкова.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!