За първи път у нас се отваря прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Той стартира в понеделник, 15 февруари 2021 г. 

Лозар с устойчиви мелнишки сортове: Не се плаша за реколтата

Заявления за предоставяне на финансова помощ могат да се подават до 24 февруари 2021 г. в централното управление на Държавен фонд “Земеделие”. Предвиденият бюджет за финансовата 2021 г. е малко над 3 млн. лева, съобщиха от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

Мярката се прилага за информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол. Както и за схемата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ, по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.
       
Допустимите за финансиране дейности са свързани с провеждане на информационни кампании в медиите, изработване на информационни материали като брошури, дипляни, флаери, плакати, билбордове и др., създаване на уебсайт, участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали, конференции и др.
       
На подпомагане имат право асоциации и организации на производители на лозаро-винарски продукти, професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, както и държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.
       
Срокът за изпълнение на информационните проекти е от 1 до 3 години от датата на сключване на договора с Фонд “Земеделие”. Максималната стойност на един проект не може да надвишава 700 000 лв. годишно и 2 000 000 лв. за тригодишен период.