Язовир „Руец”, който е близо до преливане, е с повреден изпускателен кран, но сдружението за напояване, което го стопанисва не предприема мерки за ремонт, съобщиха от Oбщина Търговище. Това установи спешна проверка, извършена от секретаря на Община Търговище Христалина Халачева и главният експерт по сигурността Кирил Керев. За проблемната ситуация е алармиран Областният управител Светлин Бонев.

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров е изпратил сигнала до Басейнова дирекция във Варна и Областна дирекция „Земеделие” в Търговище, за предприемане на мерки от съответните институции, тъй като Общината няма правомощия да принуди сдружението да поддържа съоръженията на водния обект в изправност. В същото време тя носи отговорност за безопасността на населението. 
 
Язовир „Пресиян”, който е потенциално опасен, се изпуска контролирано с малки количества, за да се поддържа на около 3,50 метра под кота преливане. Язовир „Лиляк” се държи на ниски нива и има достатъчно свободен обем, за да поеме, при необходимост, вода от Пресиян и да не се стига до рискови ситуации. „На територията на община Търговище има 60 водни обекта. От тях общински са 22, включително с 9-те, които са дадени на концесия. Те се поддържат много добре. Най-проблемни са някои, стопанисвани от сдружения за напояване, които не се контролират ефективно”, смята Керев.