Първото плащане, заложено в индикативния график за тази година, е по интервенцията „Преходно национално плащане за тютюн“. То ще се извърши в периода от 1 до 10 март. 

Четете още: На AGRI SUMMIT 2024: Какво каза еврокомисарят Януш Войчеховски?

 

Това съобщи изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" Георги Тахов по време на  форума AGRI SUMMIT & AWARDS 2024 „Семената на успеха”, организиран от Forbes България и Agri.bg. 

Вижте пълния индикативен график с плащанията до 30 юни 2024 г.

Следващото плащане е по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост. Оторизацията по него ще бъде в периода от 10 до 31 март. 

От март до 10 април е планирана и оторизация за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения. От 20 април до 31 май финансова подкрепа ще получат стопаните, в които са заявили интервенция за подпомагане, свързано с доходите при плодове и зеленчуци. 

Очакваното плащане на доходите по устойчивост ще бъде направено в периода 20 април - 10 май. 

Следващите плащания са по 8-те еко схеми. „До миналата година имахме само една екосхема, а вече са 8. Те ще бъдат разплатени в периода от 1 до 31 май. Това са чисто нови интервенции, които се предлагат за първи път в Кампания 2023. Те са с голям документооборот, което е свързано с нормативните разпоредби. Изчислението на подпомагането изисква създава на изцяло нови алгоритми, съгласно екологичните изискания на Европейската комисия“, каза Георги Тахов. 

От 20 март до 30 април ще бъдат преведени средствата на стопаните, които са заявили интервенции за опазване на местни породи.
 
Останалите четири агроекологични интервенции ще бъдат изплатени в периода от 10 април до 20 май. 

Подпомагането по интервенциите за хуманно отношение към животните и антимикробната резистентност ще бъдат оторизирани в периода от 10 май до 30 юни. 

Подпомагането по биологичните интервенции ще бъде изплатено в периода от 1 до 31 май. 

В периода от 1 до 30 юни предстоят плащанията на земеделските земи, които са в Натура 2000.