Предстои окончателното подписване на Търговското споразумение между Европейския съюз и Япония за отпадане на редица мита и нетарифни ограничения, като се очаква то да влезе в сила през тази година.

Падат редица мита за износ на аграрни стоки за Япония

Преговорите по документа приключиха през декември 2017 г., когато беше постигнато съгласие по юридическите формулировки на текстовете.

Със своя платежоспособен пазар от близо 127 млн. потребители, Япония  е четвъртият най-голям вносител на селскостопански суровини, храни и напитки от ЕС, коментират анализаторите от ИнтелиАгро. 

Сред най-облагодетелстваните от споразумението стоки са виното, свинското месо и продукти, а също говеждото месо и сирената.

Снимка: pixabay.com

Европейската продукция е сред най-предпочитаната от японските потребители. Въпреки това, досега съществуват редица пречки пред търговията и достъпа до този пазар.

Постигнатите договорености предвиждат либерализация на търговията с 85% от селскостопанските суровини, храни и напитки. Ще бъдат премахнати митата за над 90% от износа на ЕС за Япония в стойностно изражение още с влизане на споразумението в сила.

Ще се намалят митата - постепенно в период до 15 години, за някои категории продукция, чувствителни за Япония. Предстои въвеждането на безмитни квоти за внос в Япония за някои категории стоки, за които ще продължи прилагането на мита.

Ще бъдат премахнати административните нетарифни бариери – например сложни и неясни процедури за достъп до пазара.

Япония ще признае 205 продукта със специфичен географски произход, които ще могат да се продават в страната по същите правила, каквито действат и в ЕС.

Споразумението по никакъв начин не променя съществуващите регулации на ЕС, спрямо безопасността на храните, санитарните и фитосанитарните изисквания и ГМО.

В някои отношения съществуващите правила в Япония са дори още по-рестриктивни в сравнение с европейските. Договореностите не засягат и процедурите за установяване произхода на суровините и продуктите.

Европейският съюз изнася селскостопанска продукция и храни за Япония на стойност близо 5,9 млрд. евро годишно по данни за 2016 г. Това представлява 4,5% от износа на Общността за трети страни в сектора. В същото време, 10% от вноса на Япония се дължи на ЕС.

Най-голям дял имат месото – предимно свинско, алкохолните напитки - основно вино, тютюнът и тютюневите изделия, млякото и млечни продукти - предимно сирена, риба и морски дарове, плодови и зеленчукови храни, растителни и животински мазнини - преобладаващо зехтин.

Снимка: pixabay.com

Общността има силно положително търговско салдо в сектора – износът е над 16 пъти по-голям от вноса – 358 млн. евро през 2016 г. Това е под 1% от общия внос на селскостопанска продукция и храни от трети стани.

Търговията в сектора между нашата страна и Япония е символична. Българският износ през 2016 г. е едва 15-16 млн. евро – 0,4% от общата стойност на експортираните селскостопанска продукция и храни. Той е концентриран в четири продуктови категории – птиче месо, етерични масла, мекотели и други храни от морски дарове, като нито една от тях не надвишава 4 млн. лв.

Вносът на аграрни стоки от Япония също е незначителен – едва 279 хил. евро през 2016 г. при 2,8 млрд. евро общ внос на земеделска продукция и храни у нас.

Очаквани ефекти от споразумението за българското селско стопанство

Потенциалът на японския пазар изглежда силно неразработен и либерализирането на търговията може да предостави на отделни производители платежоспособна ниша за реализация на висококачествена продукция.

Освен виното и млечните продукти, които имат съществена роля в европейския износ, сред категориите, където споразумението елиминира мита са и други, в които българските производители вече традиционно намират реализация навън.

Митата за замразените цели пилета например ще бъдат премахнати постепенно в следващите десет години, а тази за замразените пилешки разфасовки – в следващите пет (сега те са 11,9% и при двете).

Яйченият прах ще влиза напълно освободен от мита на шестата година от споразумението (ставка сега е 18,8%), а пчелният мед – на осмата при 25,5% мито към днешна дата.

Със своята висока покупателна способност и вече развито търсене, японският пазар може да е интересна дестинация за български био храни. Дали за био или конвенционална продукция, либерализираната търговия е само предпоставка за използване потенциала на този далекоизточен пазар. Ключът към него ще продължат да бъдат постоянно високото качество и коректното партньорство.