След няколко месеца последователно повишаване на общия индекс на бизнес климата за индустрията на селскостопанските машини в Европа, той спря да върви нагоре. Индексът претърпя серия от резки спадове от началото на руските военни действия в Украйна, но успя да се възстанови, като в момента остава на относително добро ниво, информира Европейската асоциация на производителите и търговците на агротехника (СЕМА).

CEMA: Продължава възходящата тенденция на пазара на агротехника

През март индексът се понижи от +36 до +24 пункта (при скала от -100 до +100 пункта).

Спадът се дължи основно на по-неблагоприятната оценка на текущата бизнес ситуация. Всяка пета компания споделя, че бизнесът й не върви добре. Това се забелязва в най-голяма степен при фирмите във Франция. Те са по-песимистично настроени по отношение на текущия си бизнес.

В съответствие с по-критичната ситуация 40% от анкетираните европейски компании очакват спад в новите поръчки през следващите шест месеца, докато само 16% предвиждат по-нататъшен ръст.

Едва 15% от анкетираните очакват спад в оборота. Останалите 85% прогнозират растеж или поне стабилна тенденция.

Регионалната разбивка на пазара показва, че някои от големите пазари като Германия, Франция и Италия губят известна инерция. Въпреки това представителите на европейската индустрия гледат с увереност напред към цялата 2023 г. Те очакват компанията им да регистрира средно увеличение на оборота от +5%.ВИЖТЕ ОЩЕ:

Пазарът на машини тръгна уверено нагоре

Рекордно ниво на поръчки на земеделска техника

Високи цени и проблеми с доставките мъчат пазара на агротехника в Европа