Прогнозираното повишение на температурите, в съчетание с подобрените почвени влагозапаси от предходния период, следствие на падналите валежи, ще създават условия за ускорено протичане на вегетационните процеси при земеделските култури. 
 
 
Условията са подходящи за провеждане на сезонните агротехночески мероприятия (растителнозащитни пръскания, почвообработки в овощните насаждения) заради прогнозираното относително по-стабилно време без валежи. Това се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ.
 
В периода до 2 април, при пшеницата в Северна България, ще се наблюдава фаза вретенене, а в част от Южна България и начало на фаза изкласяване. При посевите с рапица в Дунавската равнина ще протичат фазите бутонизация и цъфтеж, а в Южна България ще се наблюдават масово фаза цъфтеж и образуване на шушулки.
 
При засетите площи със слънчоглед ще протича листообразуване (формиране на 1 – 2 двойка същински листа). При царевицата ще се наблюдават фазите поникване и начало на листообразуване.
 
При зимните житни култури през периода на фазите вретенене и изкласяване щети по растенията нанасят обикновената житна пиявица и вредната житна дървеница. Посевите трябва да бъдат обследвани и за появата и развитието на брашнеста мана. При достигане и развитие на болестите и неприятелите над икономическия праг на вредност е наложително провеждане на третиране с пестициди. 
 
При овощните видове след преминаване на цъфтежа се провежда третиране с фунгициди срещу ранното кафяво гниене по костилковите, къдравост по прасковата, струпясване по семковите овощни видове.