Внимание, земеделци, вредител атакува ниви, ливади, градини и полета. Неговото име е Microtus arvalis Pallas - обикновена полевка. Вредителят се познава по гъстата и къса козина, светлокафяв гръб и сив корем, сигнализира агрономът на Агри.БГ Атанас Иванов.
Обикновената полевка живее на колонии в система от преплетени дълги ходове, с различен брой дупки на повърхността.

Агрономът съветва: Редувайте различни продукти срещу колорадския бръмбар


Какво трябва да знаем за вредителя?


Колонията е сложен лабиринт от ходове на дълбочина до 30 cm с 1-2 гнезда, няколко хранителни камери и много отвори на повърхността. Обитаемите колонии се разпознават по изхвърлената пръст до добре изгладения отвор, по екскрементите около отвора и вмъкнатите зелени листа в него. 


В последните години условията са благоприятни и неприятеля се развива целогодишно.


Пролетният размножителен период настъпва при трайни температури над 5 градуса. Полевката се храни със зелени части на растения и по-рядко със семена. Тя е много вреден гризач, който нанася големи щети на нивите, докато още са зелени. 
Неприятелят унищожава зелената маса в района на колониите и оголва посева на голяма площ. При площите с пшеница, в случай, че не е засегнат възела на братене, повредите, нанесени през есента могат да се компенсират с масово братене през пролетта, но само частично!


Борба по химичен път


Борбата по химичен път се води чрез родентициди, които се делят на две групи – остри и хронични.


Острите  се наричат още бързо действащи. Техният недостатък е, че предизвикват много бързо симптоми. Когато гризачите видят нова храна, те не я изяждат веднага, а само я опитват. Ако храната предизвиква болестни симптоми, те повече не я докосват. 
Атанас Иванов: Единственият начин да се преодолее този ефект е да се поставят няколко дни неотровни примамки, за да възприемат гризачите новата храна. 


Бързото размножаване много скоро възстановява популацията и третирането трябва да се повтори.


В сравнение с бързодействащите родентициди, хроничните имат редица предимства, свързани както с ефективността, така и с безопасността. Съществуването на период от няколко дни от поглъщането на отровата до появата на симптоми или смърт, пречи на гризачите да свържат действието с храната.


Не се налага предварителното поставяне на неотровни примамки. Химичната борба се налага при плътност над 7 колонии на декар.


Борба по нехимичен път


Нехимичната борба се свежда до агротехническите мероприятия - начините и сроковете за обработка на почвата, унищожаването на плевелната растителност, навременното прибиране на реколтата и почистване на площите от растителни остатъци, сеитбообръщение, навременна коситба и зазимяване на люцерновите посеви.