Нужно е да се редуват различни продукти за контрол на колорадския бръмбар, съветва агрономът на Агри.БГ Атанас Иванов.

Агрономът съветва: Пазете се от кубинска мана

Експертът припомня, че колорадският бръмбар предпочита културите картофи и патладжан. В редки случай напада и домати.

Възрастното насекомо има издължено тяло с бледожълти надкрилия с надлъжни черни ивици.

„Неприятелят развива две поколения годишно в Северна България и три в Южна. В момента атакува третото поколение. Доста често различните поколения се застъпват и борбата трябва да се води през целия вегетационен период,“ обяснява Иванов.

Агрономът припомня, че неприятелят изгризва цялата листна маса и от растението може да останат само стъбла и листни дръжки. Вредителят е упорит и добива резистентност към голям брой продукти за растителна защита, които са на пазара.

Снимка: Атанас Иванов

Агротехническите мероприятия, които могат да спомогнат за борбата с болестта, са: 
•    Спазване на 4-ри годишен сеитбооборот ще намали плътността на неприятеля;
•    За да се започне химична борба при картофите, прагът на икономическа вредност (ПИВ) е 20% нападнати растения или 15–20 ларви на растение;
•    При патладжана ПИВ е 1 ларва на растение или 5 възрастни на 100 растения.