За периода 2007-2016 г. общият брой на животновъдните стопанства в страната бележи спад. Паралелно с това обаче, се осъществява окрупняване на стопанствата и увеличаване на броя животни в тях. Това сочи анализа за състоянието на земеделието и влиянието на ОСП върху него, изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 
 
По данни на доклада, за период от 9 години (от 2007 до 2016 г.) общият брой стопанства в говедовъдството бележи спад със 72,2%, в овцевъдството – със 78,7%, в козевъдството – с 87,9%, в свиневъдството – с над 16 пъти. Осъществява се обаче окрупняване на фермите. Нараства средният брой животни в стопанствата – за същия период при кравите - от 2,8 на 10 животни; при биволите – от 8,1 на 30,8 животни; при овцете- майки – от 8,3 на 35,2 животни; при козите-майки – от 2,7 на 10,8 животни и при свинете – от 4,9 на 56 животни. 
 
Според МЗХГ в резултат на по-доброто насочване на подпомагането през 2015 г. и 2016 г., се наблюдават процеси на стабилизиране на уязвимите и чувствителни сектори, като „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“. 
 
 
По техни данни през 2016 г. се наблюдава ръст на годишна база на общия брой животни при основните категории, най-съществено при биволите – с 13,2%, при месодайните крави – с 12,4%, при овцете – с 2,1% и при говедата – с 1,4%.
 
Реколтираните площи с овощни видове са с 4,3% повече спрямо 2015 г. Най-голямо увеличение се отчита при бадемите – 72%, орехите – 24%, малините - 20%, черешите – 5%, кайсиите и зарзалите - около 3%, прасковите и нектарините – също около 3%. 
 
Значителен напредък през 2016 г. се отбелязва в сектор „Зеленчуци“ - площите, използвани в земеделските стопанства за зеленчукопроизводство показват ръст от 30% спрямо предходната година. На годишна база е налице увеличение на произведената продукция от зеле със 78%, кромид лук – 67%, дини и пъпеши – с 52%, краставици и корнишони – с 32%, домати - с 16,2%.