Земеделски стопани ще бъдат изслушвани по възникнали проблеми на местно ниво, за да се предприемат мерки за решаването им, съобщи аграрното министерство.

Чавдар Маринов: Първо интервю като зам.-министър

От следващата седмица това ще става по време на провеждането на заседания на Областни консултативни съвети по плодове и зеленчуци.

От началото на месец юли се провеждат и заседания на Областните консултативни съвети по животновъдство, допълниха от ведомството.

„Целта е да се осъществява оперативна връзка и по-добра комуникация между регионалните структури на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци по места. Всеки производител, който има интерес по предложените теми, може да вземе участие”, съобщи министерството.

Оттам обясниха, че по време на срещите се обсъждат условията за допустимост по схемите за обвързано подпомагане за животни, плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство. 

Популяризират се добрите практики и възможностите за развитие. Експерти от Областните дирекции „Земеделие“ оказват съдействие при кандидатстването по различни схеми за държавни помощи, както и за текущи и предстоящи приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

График за провеждане на заседанията на Областните консултативни съвети по животновъдство

СИЛИСТРА, 11 юли, 10:00 ч., Заседателната зала на Областната администрация
СЛИВЕН, 11 юли, 10:30 ч., Залата на АРЧШПГБ, бул. "Банско шосе" 12А
ШУМЕН, 11 юли, 10:30 ч., Сградата на ОДЗ, бул. "Славянски" №17, ет.1
ПЛЕВЕН, 11 юли, 11:00 ч., Сградата на ОАПС, ул. "Васил Левски" № 1, 15 етаж
ЛОВЕЧ, 11 юли, 11:00 ч., Сградата на ОДЗ, ул.“Търговска” № 43 
ГАБРОВО, 12 юли, 10:00 ч. ул. „Брянска“ № 30 ет.1, Сградата на НТС, Залата на Търговско-промишлена палата
СОФИЯ ОБЛАСТ, 12 юли, 11:00 ч., Заседателна зала на Областната администрация,  бул. "Витоша" №6
СТАРА ЗАГОРА, 15 юли, 10:00 ч.,    Сградата на ОДЗ, бул." Цар Симеон Велики" 102
ТЪРГОВИЩЕ, 15 юли, 10:00 ч., Заседателна зала на ОДЗ, ул. „Христо Ботев“ №3, ет.1

В останалите 19 области заседанията на Областните консултативни съвети по животновъдство вече са проведени от началото на този месец.