През тази седмица стана ясно, че се обмисля финансовото подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през следващия програмен период да се намали на 25%. 
Информацията поднесе изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Васил Грудев. 

ДФЗ предлага финансирането по ПРСР да падне на 25%

Идеята, според него, е да бъдат финансирани повече реални проекти. Сега фермерите с проектни предложения по повечето мерки на Програмата имат възможност да получат субсидии в размер на 50%. Предложението е това подпомагане да падне на 25% и още толкова да е кредитиране от парите по ПРСР.

На предстоящото заседание на Тематичната работна група (ТРГ), което ще се проведе на 16 ноември, предложението, което министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще предложи на участниците в ТРГ финансирането да е с малко по-висок процент, научи Агри.БГ.

А именно, предвижда се “финансовата помощ е в размер до 30% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за кандидати със СПО на земеделското стопанство до 500 000 евро, финансовата помощ е в размер до 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи”, е записано в проекта, който ще бъде представен на заседанието. 

Вижте предложението тук 

Това не е обаче това, което поискаха представители на бранша веднага след като чуха изказването на Грудев. 

Според тях ниските проценти дават предимство на големите и финансово независими стопанства, като в същото време се обезсмисля участието на по-уязвимите сектори. 

Конкретното предложение на Симеон Караколев от НОКА бе да се отпуска 75% грант за приоритетните сектори - животновъдство, плодове, зеленчуци, млади фермери и пчеларство, като 25% е самоучастието. И всичко това да бъде със 100% безвъзмездна гаранция от ДФЗ пред търговските банки. 

По интервенцията за инвестиции  за  неселскостопански  дейности в селските райони се предвижда финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за инвестиции за преработка на селскостопански продукти предложението е финансирането от фонда да е в размер до 30% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

Прочетете предложенията тук и тук 

Дали тези предложения ще залегнат в Стратегическия план, който се подготвя от Тематичната работна група или ще има корекции, предстои да видим. 

Предстои и да стане ясно дали браншът ще бъде включен в заседанието на 16 ноември. 

Това зависи от обявяването на процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел в частна полза от страна на аграрното министерство, тъй като постановлението за изменение на Постановление 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г., които Министерския съвет прие на 28 октомври, бе обнародвано на 3 ноември

Най-вероятно обявяването на процедурата ще е факт през следващата седмица, смятат запознати. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg