Вече е официално – юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, и кооперативни съюзи могат да бъдат включени в тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за българското земеделие в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Кой има право на глас за Стратегическия план?

Това става възможно благодарение на изменение на Постановление 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г., които Министерски съвет прие на 28 октомври.

Това означава, че браншови организации ще имат глас в разработването на бъдещите схеми и мерки за подпомагане на фермерите през следващите 7 години. Те и досега участваха в провелите се вече две заседания на работната група, но не като пълноправни членове с право на глас.  

Какво следва оттук нататък? След обнародване на изменението в Държавен вестник, Министерството на земеделието (МЗХГ) ще обяви процедура за избор на Юридически лица с нестопанска цел в частна полза. 

Желаещите ще бъдат включени като членове в състава на Тематичната работна група. В рамките на процедурата всички заинтересовани лица ще могат да подадат документи, уверяват от агроведомството.

Следете темата и на cap4us.agri.bg