Новият задължителен документ – националният Стратегически план за Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2017 г., ще бъде подготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) заедно с представители на аграрния сектор
 
 
„В МЗХГ нищо в политиката не се решава, без да вземем мнението на консулативните съвети по браншове“, заяви Слави Кралев, директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ във ведомството. Той участва в информационна среща в Дома на Европа в София на тема „Бъдещето на ОСП в периода след 2020 г. - Представяне на законодателните предложения на ЕК“.
 
Законодателните предложения на Европейската комисия (ЕК) предвиждат всеки от новите национални стратегически планове да преминава преглед и одобрение от Комисията.
 
По думите на Слави Кралев, макар че у нас няма закон за браншовите организации, „никой няма да тръгне да прави Стратегически план зад гърба на бранша“. В работата ще бъде включен и съществуващият Комитет за наблюдение. 
 
Работни групи в Брюксел започнаха на 15 юни да обсъждат в детайли законодателните предложения на ЕК за новата ОСП. Дискусията по време на срещата в София показа, че предстоят трудни решения кои сектори в селското стопанство да бъдат обявени за приоритетни на национално равнище.
 
 
„Не чух да се спомене животновъдството. Масово се разпродават животни. Това не е шега. Само 8% са младите хора в животновъдството и с тези политики никога няма да ги привлечем. Ако така продължава, ще останем без животновъдство“, предупреди Мария Степанчева, председател на Асоциацията на биволовъдите в България.
 
Подобни опасения сподели и съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Янка Попова. Животновъдите не разполагат с големи площи земя, за които да получават директни плащания. За тях трябва да се предвидят други подходящи инструменти за подпомагане, настояха представителите на бранша.
 
Според представителите на ЕК на срещата, новата ОСП ще предлага достатъчна гъвкавост, така че животновъдството ще може да бъде определено като приоритет на национално равнище в България. Същото важи и за други чувствителни сектори, като производството на зеленчуци, на плодове и на маслодайни рози.