За да получат директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, земеделските производители трябва в срок до 31 декември да докажат реализация на продукцията. 
 
Помощта се определя на хектар, като се отчита изискването за минимален добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от 17.02.2015. 
[news]

Фермер.БГ припомня какви са минималните добиви (кг/дка) за определени видове зеленчукови и плодови култури, подлежащи на подпомагане по схеми за директна подкрепа, обвързана с производството:  
 
Зеленчукови култури Полско производство: 
Домати 1521 кг/дка 
Пипер 1138 кг/дка 
Краставици (дългоплодни) 1000 кг/дка 
Корнишони 958 кг/дка 
Главесто зеле 1746 кг/дка 
Лук – кромид зрял 766 кг/дка 
Патладжан 1898 кг/дка 
Морков 1096 кг/дка 
Грах за зелено 202 кг/дка 
Фасул за зелено 412кг/дка 
Чесън – зрял 351 кг/дка 
Картофи 1015 кг/дка 
Дини 1382 кг/дка 
Пъпеши 839 кг/дка 
Тикви 471 кг/дка 
 
Оранжерийно производство зеленчуци: 
Домати (отопляеми оранжерии) 16 200 кг/дка 
Домати (неотопляеми оранжерии) 7200 кг/дка 
Пипер(отопляеми оранжерии) 7200 кг/дка 
Пипер (неотопляеми оранжерии) 4500 кг/дка 
Краставици (отопляеми оранжерии) 19 800 кг/дка 
Краставици (неотопляеми оранжерии) 8100 кг/дка 
 
Овощни култури и десертно грозде (плодове): 
Ябълки 434 кг/дка 
Круши 269 кг/дка 
Кайсии и зарзали 185 кг/дка 
Праскови и нектарини 251 кг/дка 
Сливи (Prunus domestica) 302 кг/дка 
Череши 227 кг/дка 
Вишни 179 кг/дка 
Ягоди (полско производство) 442 кг/дка 
Орехи 45 кг/дка 
Малини 329 кг/дка 
Десертно грозде 264 кг/дка.
 
За доказване на минимални добиви се използва един от следните документи за реализация:
Фактури за изкупена продукция;
Кантарни бележки;
Складови разписки;
Договори за покупко-продажба;
Приемо-предавателни протоколи.
 
От ДФЗ съобщиха, че през целия януари земеделските производители, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство, могат да подават декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Документите се предоставят в областните дирекции на ДФЗ.