Националната пчеларска програма, изготвена за периода от 1 август 2019 г. до 31 юли 2022 г., се удължава с още пет месеца – до 31 декември 2022 г. Това предвижда Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2019 г. за прилагане на пчеларските мерки.

Кои фермери имат право на преотстъпен данък?

В този 5-месечен период ще се прилагат следните дейности от Програмата: 

1.    „Закупуване на ветеринарномедицински продукти срещу вароатозата“ от мярка Б – „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”;
2.    „Физикохимичен анализ на пчелния мед“ по мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“;
3.    „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“ по мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“. 

По точка 3 допустими кандидати са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани с пчелни семейства. Това изменение ще се отнася както за пчеларската 2022 г., така и за удължения период от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Важни срокове: Дейностите в удължения период се извършват от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г. Заявления за плащане се подават до 15 януари 2023 г. Самите плащания се извършват от 16 октомври 2022 г. до 15 октомври 2023 г. Ако за тях няма определен бюджет, не се приемат заявления за подпомагане.

Документът е на обществено обсъждане до 13 септември. Коментари се изпращат по имейл на [email protected]