Държавен фонд Земеделие публикува актуалните приеми по ПРСР 2014-2020, схемите за кредитиране, държавни помощи и селскостопанските пазарни механизми. Остават още три дни за прием на проекти по мярката за Преработка и маркетинг на земеделската продукция по Програмата за развитие на селските райони.

ПРСР 2014-2020 г.

 

Схема

Срокове за прилагане

Прием на заявления по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

30 ноември -

18 декември 2015 г.

 

Селскостопански пазарни механизми

 

Схема

Срокове за прилагане

Доставка на пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ за учебната 2015/2016 година

2 ноември 2015 г. –

13 май 2016 г.

Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница

1 ноември 2015 г. –

31 май 2016 г.

Извънредна схема на ЕК за помощ за частно складиране на някои видове сирена

6 ноември 2015 г. –

15 януари 2016 г.

 

Кредитиране

 

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

Прием на заявления за разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. кредити за закупуване на фураж

14 декември 2015 г. –

29 януари 2016 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!