„От два месеца  всички земеделски стопанства у нас са оставени без  профилактика, която гарантира здравето на животните като част от хранителната верига“

Това се посочва в отворено писмо до медиите от Ръководството на Българския ветеринарен съюз.

От БВС ще се срещнат с министър Димитър Греков в четвъртък – 13 юни, в 12 часа  за да обсъдят казуса с липсата  на  нормативни документи, които да гарантират ефективно функциониране на приетия през месец януари тази година нов Закон за ветеринарно – медицинска дейност.

От Ветеринарния съюз посочват още, че в зависимост от постигнатите резултати на срещата с министъра, те ще вземат решение за това дали „отдавна тлеещият конфликт“ ще се разреши или „да прерастне в протестни действия“.

[news]
Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото, изпратено от Български ветеринарен съюз:

„Без профилактика, която гарантира здравето на животните като част от хранителната верига, са оставени от два месеца  всички земеделски стопанства у нас. За проблема алармира Ръководството на Българския ветеринарен съюз, което поиска спешна среща с министъра на земеделието и храните. Липса  на  нормативни документи, които да гарантират ефективно функциониране на приетия през  януари т.г. нов Закон за ветеринарно – медицинска дейност,  е причината за тоталния хаос в тази област.  Законът отмени ежегодно сключвания Годишен рамков договор между Българския  ветеринарен съюз  и Министерството на земеделието и храните, който възлагаше на частно – практикуващите лекари профилактиката, а на държавните – контролът върху нея.  

След като администрацията  и ветеринарните лекари не се разбраха за тарифата и ценоразписа на  медицинските услуги, необходими на земеделските стопани,  Агенцията  по безопасност на  храните, в противоречие с европейските правила,  възложи на държавните  ветеринарни лекари  само маркирането на животните  и разрешителните  за придвижването  им.  Средства, с които да се покриват разходите на ветеринарните лекари  за консумативи за извършваните от тях специализирани услуги според  предлаганата проекто – тарифа,  не са предвидени. Без промяна в тарифата  е невъзможна профилактиката, ваксинациите и изследванията за обществено значими заболявания като туберкулоза, антракс , шап, чума по свинете и др.  Това изправя страната пред  угроза  от поява на остри заразни заболявания сред животните. Не е гарантирана безопастността на продуктите  от животински произход, заявиха ветеринарните лекари. Пред провал е изпълнението на Държавната профилактична програма  и Програмите за надзор и лечение на болестите по животните.

Отдавна тлеещият конфликт, очакваме да се разреши  или да прерастне в протестни действия. Това ще се разбере на насрочената за четвъртък – 13 юни, в 12 часа среща между Министъра на земеделието и храните и ръководството на Българския  ветеринарен съюз.

От  участниците в срещата , ще научите:
Как земеделското министерство ще гарантира безопасността на животинската продукция?
Ще протестират ли частните ветеринарни лекари?
Организациите на животновъдите ще подкрепят ли протеста на ветернарните лекари?
Има ли опасност от поява на зоонози / заболявания, които се прехвърлят от животните на хората/ и епидемии по животните?
Чия е отговорността за хаоса от неработещия закон -  на МЗХ или на  овластената от него Българска Агенция по безопасност на храните?

                                                              Доц. д-р Тодор Маринков“
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!