Броени дни остават до началото на ежегодните изложения и конференции ЕЕ &  ВЕ, Save the Planet и  Smart Cities (27-29 март, Зала 5, ИЕЦ, София), организирани от Виа Експо. Водещи компании от 17 държави предлагат възможности за дистрибуция, а други търсят контакти с представители на фирми, работещи в  секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, ХВП и други сфери на индустрията, общини, частни лица, които искат да заменят старо или инвестират в ново оборудване с цел оптимизиране на разходите и намаляване на негативното влияние върху околната среда.
 
Чрез виртуална платформа посетителите могат да уредят предварително среща с участниците от Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Италия, Испания, Литва, Полша, Португалия, Словакия, Турция, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швейцария. За 9-та поредна година ще се реализира Австрийски павилион.  
 
Устойчива енергия – автономно производство и решения за спестяване
Високоефективни пелетни котли и камини, бойлери на биомаса; цялостни линии за производство на пелети; барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци; генериране на енергия чрез биологични и термични технологии; биогаз инсталации за производство на електрически ток, топла вода, пара или студ; системи за оползотворяване на геотермална енергия; когенерационни системи; хибридни системи за производство на енергия /вятър – слънце; соларни панели; сплит климатични системи; инфрачервено отопление и фолио за отопление; система за енергиен мениджмънт; LED осветление; акумулаторни батерии и др.  
 
Екологично управление на отпадъците и превръщането им в нови ресурси
Машини и оборудване за третиране животински, индустриални и битови отпадъци; рециклиране на пластмаси, електрически кабели, цветни метали, алуминий, автомобилни гуми и др.; съдове за събиране на отпадъци, инсинератори за животински отпадъци, термокомпостери с домашно и промишлено приложение, изработени от 100% рециклиран полиетилен, а венитационните отвори гарантират висока степен на разлагане; мобилни и стационарни машини за компостиране – извършват механично и механично-биологично третиране на биоотпадъци и обработка на биомаса като ВЕИ източник; сметосъбираща техника, кантарни системи, палетокасети, европалети, бидони за съхранение на селскостопанска продукция, сита и мрежи и др. 
 
Финансиране по европейски проекти, консултиране и услуги
Сградна автоматизация за по-висока ефективност и комфорт
Решения за управление и контрол на сградите: включване и изключване на уреди, регулиране на отопление и климатизация, отчитане на консумацията на електроенергия, топлоенергия, вода и газ, осветление, влажност на въздуха; BMS технология, софтуер за BIM моделиране, проектиране и изготвяне на строителна документация и др.
 
Интелигентни решения за навигация, локализация и транспорт
Локализационни услуги за граждани, общини и бизнеса; решения за мониторинг в обществения и частния транспорт, логистиката, мобилни приложения; електрически превозни средства за градска логистика и селскостопанска дейност; телематика и др.
 
Дигитални технологии за управление на ресурсите в умния град
M2M, интернет на нещата (IoT), пренос и съхранение на данни, интелигентна инфраструктура, система за разпознаване на лица, хуманоидни роботи от ново поколение; интегрирано управление на събирането на общинските отпадъци; безжични мрежови системи, приложения, инфраструктура и сигурност и др.
 
Три еднодневни конференции ще се проведат в Конгресния център. Съхранение на енергия, Кръгова икономика, Дигитализация на интелигентния град, Разделно събиране на отпадъците – добри практики в Италия и значението на компютъризираните процеси, Примери и ползи от интелигентните IoT решения за общините, Литиево-йонна система за съхранение на енергия и др. ще са сред дискутираните теми.