Страната ни трябва да настоява за много по-висок процент на финансиране и по-малък процент на съфинансиране по втори стълб. Трябва да се увеличи тежестта на втори стълб за сметка на първи, коментира Веселина Ралчева от Българска асоциация „Биопродукти“ по време на първата дискусия с бранша за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2021 г.

Йоаким Руквид: Директните плащания трябва да се повишат

Биопроизводителят припомни важността на финансирането по втори стълб, което засяга иновации, биологично земеделие, Натура 2000, планински райони, организации на производители и т.н. При обсъждането на позицията на България по ОСП е имало доста разнопосочни мнения по най-щекотливите въпроси – от таваните на плащане до съфинансиране и разпределение между отделните стълбове. 

Веселина Ралчева: „Ще бъдем много благодарни позицията на България за ОСП действително бъде качена някъде, за да има все още възможност за дебати и дискусия по нея.“

След нейното запитване къде е тази позиция и след проверка от страна на земеделското министерство, от там потвърдиха, че тя наистина липсва. След час тя вече бе качена в платформата. Вижте я сами. Експертите припомниха, че позицията вече е одобрена на Министерски съвет.

МЗХГ: „Важното е, че това е рамкова позиция. Тя е доста обща, може да бъде коригирана. Ние сме в средата на преговорния процес, но нищо като решение не е взето все още.“

В публичния дебат за ОСП се включи и Явор Гечев, председател на Националния съюз на земеделските кооперации в България. Той постави на дневен ред проблема с различното подпомагане в отделните страни членки. Питането, което Гечев отправи към ресорното министерство, бе следното:

Явор Гечев: „Смята ли министерството да предложи това, което браншът иска – да има максимална разлика, възможна в подпомагането на всичките държави, и тя да не е повече от 30%?“ 

Браншът настоява най-ниското и най-високото подпомагане по компенсаторните мерки да не може да надвишава 30% като пакет от европейски плюс национални средства. Според Гечев това е едно от най-важните решения, което би поставило българския фермер в по-конкурентно положение спрямо западните му колеги.

След като в хода на дискусията днес визията на България за ОСП след 2021 г. бе качена на сайта на ресорното министерство, Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), поиска достъп и до пълния текст на доклада по SWOT анализа, който е около 400 страници. За същото настоя и Явор Гечев, както и включване на кооперациите в обсъждането му.

Следете темата и на cap4us.agri.bg