Наблюдава се нападение на жълта ръжда върху посевите от пшеница в Северна и Северозападна България. Тя е в  начална фаза, но наличието й веднага обезпокои агрономите. 
 
 
Специалистите посочват, че този вид ръжда е най-вредоносна от трите вида ръжда – черна, жълта и кафява. 
Жълтата ръжда по пшеница се причинява от патогена Puccinia striiformis.
 
Характеризира се с дребни, жълти уредоспори. Те най-често се срещат по листата и листните влагалища, и доста по-рядко по стъблата и откритата част на зърната. При добро развитие уредоспорите са разположени във вид на верижки, посочват специалистите. 
 
 
Стопаните, които имат опитни агрономи и са приложили превантивно третиране в началото на месец май, не би трябвало да се притесняват за посевите си, защото те не са засегнати. 
 
За останалите, които чакат точния момент за приложение той е сега!
В противен случай има вероятност посевите да изглеждат като на снимката и добивите да бъдат силно редуцирани. 
 
 
Fermer.BG съветва при първа възможност стопаните да третират с фунгициди съдържащи активни вещества на базата на триазоли и стробилорини.