Два важни срока за финансово подпомагане на растениевъдите изтичат до края на тази седмица, показва информация от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Бъдещето: 5 технологии за растителна защита

Утре, 31 октомври, е последният ден, в който фермерите може да подадат заявления за субсидии за зимните пръскания по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемът беше отворен на 14 октомври.

ДФЗ: „Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента - в периода на масов листопад. Срокът за отчитане на дейностите е до 15 ноември, а до 10 декември ще бъдат изплатени средствата.“

От Фонда уточниха, че финансовата подкрепа е в размер до 100 лева на хектар с ДДС.

Подпомагат се направени разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от фирми, които имат удостоверение за търговия с продукти за растителна защита. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

Целта на схемата е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения. Финансовият ресурс по това перо през тази година е 5,5 млн. лв. 

„Част от средствата бяха разплатени през пролетта. Те покриваха направени разходи за растителнозащитни дейности по трайните насаждения в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Тогава 2 959 производители получиха 3 млн. лв.“, отбелязаха от ДФЗ.

В петък, на 1 ноември, изтича срокът, в който оранжерийните производители могат да кандидатстват за субсидия за борба конкретно с доматения миниращ молец. За приема беше съобщено на 9 октомври.

ДФЗ: „Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Утвърденият финансов ресурс за помощта е 500 хил. лв.“

В срок до 25 ноември кандидатите по схемата трябва да представят отчетни документи за закупените средства за растителна защита за контрол на доматения миниращ молец. Срокът изплащане на помощта е 15 декември 2019 г.

Субсидията ще покрива до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, но не повече от 2 500 лв./хектар с ДДС.

Право на финансова подкрепа имат малки и средни предприятия - земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с площ от най-малко 1 дка (0,1 хектара).