Следващата седмица – на 18 март в Брюксел, аграрните министри на Стария континент ще се съберат на заседание. 
 
 
По време на заседанието, председателнствано то Румъния, агроминистрите на страните-членки ще разискват бъдещето на Общата политика на Европейския съюз за селско стопанство след 2020 г., като фокус ще бъде пакета от реформи. 
 
В дневния ред е записано и че аграрните министрите ще обърнат внимание на Регламента за стратегическите планове, които всяка държава трябва да изготви. 
 
Заедно с това ще се дебатира Регламентът за единната обща организация на пазарите. В допълнение ще се обсъжда и хоризонталния Регламент  финансирането, управлението и мониторинга на ОСП. 
 
Втората тема, която Румен Порожанов и колегите му ще обсъдят е биоикономиката. Ще се изкажат мнение за актуализирането на стратегията за биоикономика. 
 
Преди дни българският земеделски министър заяви за Фермер.БГ, че след този съвет ще има новости относно залагането на новата ОСП и накъде върви работата по нея. 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.