Кампанията по пререгистрация на земеделските стопани за стопанската 2015/2016 година ще се извършва до 29 февруари 2016 г, съобщават от Областната дирекция „Земеделие“ – Добрич.
 
За бенефициенти по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020) отпада изключението да могат да заверяват анкетни карти и формуляри след 29 февруари 2016 г. 
 
Регистрацията на нови земеделски стопани се извършва през цялата година.
 
От Дирекцията обръщат внимание на земеделските стопани, че от 1–ви октомври 2015г., са влезли в сила нови анкетни карти, анкетни формуляри и декларация за фуражи. Старите са невалидни!!! Бланки на анкетни карти и анкетни формуляри се получават от Общинските служби земеделие по населените места и от ОД „Земеделие“- Добрич. 
 
Новата версия на електронния файл можете да изтеглите от тук: