Противодействието на болестта син език по едрите преживни животни ще продължи през тази година с реваксинирането на 300 000 телета. Така общият брой на предпазените от инфекцията животни през 2017 и 2018 г. ще стане близо 1 милион.
 
 
През 2017 г. срещу болестта син език са ваксинирани 610 000 едри преживни животни, съобщи правителствената пресслужба, след като днес Министерският съвет одобри изменения и допълнения на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018 г. 
 
„Промените са свързани с поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести, бърза диагностика и ефективна борба при възникване на огнища на заболявания с цел ограничаването и ликвидирането им“, се казва в съобщението.
 
Предлага се също взетите млечни проби да бъдат изследвани не само за бруцелоза, но и за ензоотична левкоза по говедата.