Работна среща във връзка с бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г., както  и със схемите и мерките за директни плащания, ще се проведе в Сливен. Събитието ще се състои днес, 22 февруари в 11:00 ч.
 
 
В зала „Галерия“ на хотел „Национал палас“, по време на работната среща, ще участва д-р Цветан Димитров, зам.-министър на земеделието, храните и горите, заедно с представители на Областна дирекция „Земеделие“-Сливен, Изпълнителна агенция по лозарство и винарство (ИЛАВ) и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
 
По време на събитието ще се обсъждат още и схемите и мерките за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).